Is summer over already?

by Navalik Tologanak - August 21, 2018

HALLOKKUGUT IKALUKTUUTIAMIT. NAMAINAKTUGUT. ANUGAINNAK NIPALUINNAKHUNILU. ILIHAKTUT NUTAKKAT UTIKMIYUT. NAGUYUK. INUIN KAYAKTULIKTUT AHIAMUN. TUKTUHIUKTUT QUANAA. IKALUKHIUKTUTLU AUDLAKHIMAYUT TUNIYUKHAT IKALUKAKVIKMUN. TINGMIANNUAK KYAKATTAKTUK ALIANAK TAUTUGIAMI. UMIAN TIKIKATTAKNIAKMIYUT. IILAA INUIN NAMAINNAKTUT. NAMAKLUHI. TAPKUAT AANNIAKTUT NAGUHITYAVUT. IHUMALUKPAALAAKHIMAITTUMIK. NAMAKLUHI. AKHUKPAKLUHILU ILAIYAKHIMAYUT. PIKPAGIYAUYUHI. Welcome back to school, students, teachers and principals and staff. Hope you all have another successful school year. Quana…

To read the full article, please subscribe now.